KENNISCENTRUM

DE (MULTI) TRAUMA-
PATIËNT BETER BEGELEID


Bureau Acute Zorg Euregio (BAZE) verzorgt vanuit haar kenniscentrumfunctie opleidingen en scholingen voor professionals binnen de acute zorg. Een mooi voorbeeld is de Scholing Traumatologie voor Verpleegkundigen. Binnen deze driedaagse scholing krijgen verpleegkundigen praktische handvatten aangereikt van bevlogen docenten om de (multi)traumapatiënt beter te kunnen begeleiden bij het herstel.

De scholing Traumatologie bestaat sinds 2003 en wordt twee keer per jaar gegeven. Els Hullegie, verpleegkundig specialist bij Medisch Spectrum Twente (MST), is al vanaf het begin betrokken bij de scholing. Eerst als cursist; later ondersteunde ze vanuit haar functie als verpleegkundig specialist de organisatie van de scholing en dacht ze mee met de inhoud. Els legt uit wat de doelstellingen van de cursus zijn: “In de scholing verwerven de deelnemers aan de hand van een interessante casus kennis en inzicht van de gehele keten van zorg voor (multi)traumapatiënten van ongeval tot en met revalidatie. Daarnaast leren zij meer over specifieke verpleegkundige aspecten van de zorg en begeleiding voor deze patiënten. Er wordt aandacht besteed aan de psychische klachten waar traumapatiënten mee te maken kunnen hebben. Verpleegkundigen krijgen meer inzicht in de compensatiestrategieën die patiënten gebruiken en zijn beter in staat te beoordelen of die strategie voldoende is, of dat er een andere zorgprofessional moet worden ingezet. In de praktijk ontwikkelen zij voelsprieten om de patiënt niet alleen zelf beter te begeleiden, maar ook op tijd de juiste mensen in te schakelen. Ook de begeleiding van naasten komt aan bod. Veel patiënten ervaren allerlei emoties na een ongeval. Emoties die de naasten niet altijd begrijpen. Het is prettig dat de verpleegkundige dan kan uitleggen dat bepaalde emoties een normale reactie op het ongeluk zijn.” Marja Nijkrake (Office Manager bij BAZE) zegt: “Deelnemers van de scholing worden zich bewust van alle aspecten waarmee de traumapatiënt te maken kan krijgen. Patiënten kunnen na een ongeval bijvoorbeeld psychiatrische problemen krijgen, maar ook juridische of financiële problemen. Voor de begeleiding van de patiënt is het belangrijk je bewust te zijn van al die facetten. Zo kan de patiënt op de afdeling beter ondersteund worden.”

Update

In 2016 heeft de scholing een update gekregen. De lesinhoud is interactiever en geactualiseerd volgens de laatste ontwikkelingen. Els: “We maken tegenwoordig bij de communicatie over de patiënt gebruik van de SBAR-methode (Situation Background Assessment en Recommendation). Het is goed om daarmee tijdens de scholing te oefenen. Verpleegkundigen leren klinisch redeneren en krijgen daarmee de vaardigheden om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis. Tegenwoordig zit het klinisch redeneren in de opleiding tot verpleegkundige verwerkt, maar het is goed om hier tijdens de scholing nogmaals aandacht te geven. Juist bij complexe problematiek, zoals bij een multitraumapatiënt, is het klinisch redeneren van belang.” Marja: “De eerste twee dagen van de cursus vinden plaats op het bureau van Acute Zorg Euregio. De derde dag gaan we naar revalidatiecentrum Roessingh, waar de deelnemers een rondleiding krijgen. Dat heeft een toegevoegde waarde: niet alle deelnemers kennen Roessingh en het wordt als zeer waardevol ervaren om te weten waar patiënten na hun ontslag uit het ziekenhuis terechtkomen.”

Uniek

Els: “Wat deze scholing zo uniek maakt, is dat het nauw verweven is met de praktijk. Alle docenten zijn veelal werkzaam binnen de traumatologie en het zijn bevlogen sprekers die boeiend kunnen vertellen en doceren. Docenten zijn vrij om over hun ervaringen te vertellen, maar we vragen ze om daarnaast bepaalde onderwerpen te belichten zodat de lezing aansluit bij de doelstellingen van de scholing. Als rode draad door de gehele cursus wordt een casus gebruikt van een multitraumapatiënt die in MST is behandeld. Op de laatste cursusdag komt de patiënt uit de casus langs om zijn of haar verhaal te vertellen.” Marja: “De patiënten vinden het vaak leuk zelf onderdeel uit te maken van de scholing. Het is soms een weerzien met verpleegkundigen die hen hebben verzorgd en het spreken over hun trauma helpt dikwijls bij de verwerking. Van de deelnemers krijgen we louter enthousiaste reacties. Verpleegkundigen realiseren zich pas na de scholing dat zij een belangrijke schakel in de keten zijn.”

Trots

Els: “De samenwerking met BAZE verloopt uitstekend. BAZE zorgt dat alle facilitaire en organisatorische zaken geregeld zijn, zodat wij ons volledig op de inhoud van de scholing kunnen richten. Dat is erg prettig.” Marja: “We hebben met de scholing een mooi product neergezet waar we zeer trots op zijn. Deelnemers, docenten en ervaringsdeskundigen zijn iedere keer ontzettend positief over de scholing en zelfs de meest ervaren verpleegkundige krijgt weer handvatten om de traumapatiënt nog beter te ondersteunen op weg naar herstel.”


Deel dit artikel

FACTS & FIGURES