COLOFON


Het jaarverslag 2017 is een uitgave van

Acute Zorg Euregio

Haaksbergerstraat 55

7513 ER Enschede

Postbus 50000

7500 KA Enschede

Contactinformatie

Marja Nijkrake

053-4872097

m.nijkrake@acutezorgeuregio.nl

Interviews

Mathilde van de Veen
www.mathildevandeveen.nl

Concept & vormgeving

Geen Blad voor de Mond

Lasondersingel 149

7514 BR Enschede

053-4609002

www.geenbladvoordemond.nl

info@geenbladvoodemond.nl

Aan deze uitgave werkten mee:

Arold Reusken, Landelijk Netwerk Acute Zorg

Jaap Huisman, Medisch Spectrum Twente

Johan Legebeke, Ambulance Oost

Elke Klunder, GHOR-Twente

Paul Brugman, Interreg / EUREGIO

Els Hullegie, Medisch Spectrum Twente


Medewerkers Acute Zorg Euregio:

Elisa Boekhorst, Nancy ter Bogt, Manon Bruens, Joost Hofhuis, Annelies Holsink, Marja Nijkrake, Jorien Pierik, Robin Schär, Cees Schenkeveld en Ralph de Wit.